Iværksætterunge – et unikt valgfag!

Elever i skolens ældste klasser arbejder sammen om at udvikle deres lokalområder Iværksætterunge er et tre årigt udviklingsforløb, som har kørt på en række skoler i Aarhus, og projektets formål er gennem entreprenørskab at give elever i udsatte områder en ny oplevelse af at gå i skole.

Udviklingsforløbet er afsluttet, og kan nu tilbydes til skoler og boligområder i hele landet.

Centralt i forløbene står samarbejdet mellem skoler og boligområder. I udviklingsforløbet var de boligsociale medarbejdere med til planlægningen og gennemførelsen af undervisningen, og der er skrevet en håndbog, som giver gode råd til samarbejdet mellem skoler og boligområder. Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til faget: Iværksætterunge er gennemført i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab. Projektet blev støttet økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond Iværksætterunge er et valgfag, og kan strække sig over et helt skoleår, men man kan også vælge kun at bruge faget i kortere forløb.

Elevernes udbytte af valgfaget Plakat Undervisningsmateriale

Beskrivelse og Effektanalyse Håndbog til opstart af et unikt valgfag

Emilie Lykke
Udviklingskonsulent

Tlf: 20 805 974
Email: emilie@fs-aarhus.dk

Peter Rasmussen
Uddannelseskonsulent

Tlf: 29 160 511
Email: peter@ffefonden.dk


logo
logo2
logo2